Działania projektowe

21 listopada uczniowie wszystkich klas drugich IV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w teście  badającym kompetencje matematyczne. Test ma na celu zbadanie poziomu umiejętności i kompetencji w klasach, które docelowo będą klasami eksperymentalnymi gdzie stopniowo będą wdrażane efekty działań projektowych, porównawczych w celu weryfikacji skuteczności podejmowanych działań.

Również w dniach 20-24 listopada  nauczyci20171122_142123[1]ele  matematyki jak i uczniowie wzięli udział w badaniu ankietowym. Dla nauczycieli w sposób elektroniczny  została przygotowana przez zespół projektowy ankieta: “Wykorzystanie TIK, metod aktywizujących oraz pracy metodą projektu w pracy Nauczyciela matematyki

Uczniowie klas drugich, w szczególności klas eksperymentalnych wzięli udział w ankiecie: “Dobre praktyki w nauczaniu matematyki“.

 

Advertisements

Spotkanie Projektowe

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

w Somma Vesuviana miało miejsce w dniach  26.10.2017r. – 27.10.2017r.

20171027_125539

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich szkół projektowych:

IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (Polska),
Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli z  Somma Vesuviana (Włochy)
oraz z  Liceul Tehnologic “Henri Coanda” z Ramnicu Valcea (Rumunia).

 

Spotkanie było bardzo pracowite. Zaowocowało wieloma dyskusjami, rozmowami, pomysłami.

This slideshow requires JavaScript.

W czasie spotkania:

 1. Omówiono zadania projektowe poszczególnych partnerów.
 2. Omówiono sposoby organizacji mobilności i ustalono terminy mobilności na rok szkolny 2017/2018:

C1 Polska 24.01.2018r. – 26.01.2018r

C2 Rumunia 26.03.2018r. – 28.03.2018r.

C3 Włochy  21.05.2018r. – 25.05.18r.

 1. Omówiono kryteria rekrutacyjne, przeanalizowano proces rekrutacyjny.
 1. Przypomniano o działaniach projektowych w najbliższej przyszłości:
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’ (listopad 2017r.)
  • przeprowadzenie testu kompetencji matematycznych w grupach eksperymentalnych (listopad 2017r.)
  • organizacja kursu języka angielskiego dla nauczycieli (listopad/grudzień 2017r.)
  • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli matematyki, dotyczącej stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu (listopad/grudzień 2017r.)
 1. Przeanalizowano przedmiot ewaluacji, narzędzia ewaluacyjne, przypomniano o:
  • konieczności zbierania w cyklu miesięcznym opinii uczniów grup eksperymentalnych dotyczących wprowadzanych działań projektowych (propozycja wykorzystania narzędzi na eTwinning),
  • konieczności zebrania informacji od nauczycieli matematyki na początku i na koniec projektu, dotyczących stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu,
  • konieczności zbierania opinii po każdej mobilności (odpowiedzialny za narzędzie ewaluacyjne – gospodarz spotkania).
 1. Dokonano analizy części składowych przyszłych produktów projektu:
  1. publikacji projektowej, tu:
   • wnioski z ankiety ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’
   • materiały z konferencji ‘Metody aktywizujące’, ‘Praca metodą projektu’ oraz wnioski nauczycieli po konferencjach
   • lista tematów mini-projektów matematycznych wypracowanych w trakcie spotkania C1 w Polsce
   • lista metod aktywizujących wypracowanych podczas spotkania C2 w Rumunii
   • pomysły na stosowanie gamifikacji na lekcjach matematyki, przykłady z linkami do darmowych stron
   • zadania matematyczne z kontekstem realistycznym
   • scenariusze lekcji obserwowanych podczas krótkich programów szkoleniowych nauczycieli

2. e-book, tu

szczegółowy opis projektów wykonywanych podczas mobilności uczniów

 1. Omówiono oczekiwania w stosunku do sukcesu projektu.
 2. Przedstawiono szczegóły zbierania dokumentów ewaluacyjnych.
 3. Ustalono grafik telekonferencji.
 4. Omówiono sposoby upowszechniania projektu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Włoskiej Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym.