Ankieta rekrutacyjna

ankietaZapraszamy do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej do krótkoterminowych wymian uczniów. W roku 2018r planowany jest w maju wyjazd do Włoch.

Ankieta_rekrutacyjna

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczniowie zainteresowani udziałem w wymianie powinni do 20.02.2018r. :

 • przygotować krótki opis po angielsku danego zagadnienia matematycznego (lista zagadnień matematycznych u mgr K. Trajdos od 20.09.2017r),
 • przygotować prezentację multimedialną w języku polskim dotyczącą ciekawostki matematycznej – informacje o ciekawostkach i formach dostępne na stronie projektu od 20.09.2017r.,
 • wykazać się zaangażowaniem w działania projektowe ( tworzenie piktogramów, pomoc w przygotowaniu wizyty nauczycieli w Polsce, uczestnictwo w ogólnodostępnych działaniach:
  • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany „Architektura naszych miast oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
  • konkurs na film w języku angielskim p.t. „Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
  • praca metodą projektu-grupy eksperymentalne,
 • wypełnić i złożyć ankietę rekrutacyjną podsumowującą zaangażowanie w projekt kolejność składania ankiet nie decyduje o wyniku rekrutacji, zaangażowanie w działania projektowe będzie punktowane,
 • W sytuacji tej samej ilości punktów, będzie brana pod uwagę ocena z zachowania ucznia, jak również będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe oraz opinia wychowawcy.

 

Ankietę można składać u Pani prof. Lucyny Pawłowskiej

lub u Pani prof. Katarzyny Trajdos.

Advertisements

Telekonferencja 30.11.2017r

30 listopada 2017r odbyła się  pierwsza telekonferencja między szkołami partnerskimi. W telekonferencji uczestniczył zespół projektowy z Polski, Włoch i Rumuni.

W czasie telekonferencji podsumowano wyniki ankiety „Dobre praktyki w nauczaniu matematyki”, testu kompetencji matematycznych na starcie dla klas drugich w szczególności dla grup eksperymentalnych, wymieniono wnioski z dyskusji z uczniami “Jak nas uczyć matematyki”. Wnioski i analiza ankiet, testu kompetencji i dyskusji z uczniami znajdzie swoje odniesienie w  planie pracy dla grup eksperymentalnych.

Dodatkowo omówiono wyniki ankiety dla nauczycieli “Wykorzystanie TIK, metod aktywizujących oraz pracy metodą projektu w pracy Nauczyciela matematyki“.