Despre proiect

Proiectul “Metode moderne și activante pentru dezvoltarea competențelor matematice”

Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți abilitățile matematice ale elevilor participanți în proiect, de a-i ajuta să-și schimbe atitudinea față de matematică și de a arăta elevilor numeroasele aplicații ale matematicii în viața de zi cu zi.

Modalități de realizare.

Vom aborda noi metode și tehnici de predare-învățare-evaluare a matematicii în clasă, utilizând metodele noi și activante, jocuri, TIC etc.

Coordonatorul proiectului este Școala Secundară IV. General Stanisław Maczek din Katowice.
Proiectul este implementat în perioada 01.09.2017 – 31.08.2019.
Parteneri :
Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli Somma Vesuviana din Napoli Italia și
Liceul Tehnologic “Henri Coanda” din Ramnicu Valcea, România.
Beneficiarii proiectului sunt elevii și profesorii școlilor partenere.
Proiectul include următoarele activități:

 • pentru toți elevii care doresc:
  • Concursul de fotografie cu premii intitulat “Orașele noastre prin ochii matematicii”, “Fenomenele fizice”,
  • concurs de film în limba engleză “Patria, regiunea, orașul, matematicienii celebri”
  • Cursuri de engleză “Matematică în limba engleză”
  • Workshop “Cum se face o broșură electronică”
  • Workshop “Creating charts with the maths terminology in English language”
 • pentru elevii din proiect(în plus, prin recrutare):
  • lucrați într-un grup experimental
  • activități în cadrul mobilităților internaționale gratuite

Limba proiectului este engleza.
Calendar pentru elevi și profesori:

 • Ianuarie 2018 – modul de formare pentru profesori ” Metoda proiectului” care are loc în Polonia
 • Aprilie 2018 – Modul de instruire pentru profesori “Metode de activare” care are loc în România
 • Mai 2018 – 10 elevi împreună cu profesorii însoțitori vor desfășura activități practice în Italia
 • Octombrie 2018 – Vizita elevilor din Italia și România în Polonia
 • Ianuarie 2019 – Modul de instruire “Engleză – matematică TIC la Jocurile Olimpice” care are loc în Italia.
 • Mai 2019 – vizita elevilor din Italia și Polonia în România.

Recrutarea pentru schimburi pe termen scurt ale grupurilor de studenți:

În septembrie 2017 și 2018, profesorii de matematică vor alege elevii care vor lucra în grupuri experimentale. Conform ipotezelor asumate în proiect, grupurile experimentale vor fi formate din elevi care întâmpină dificultăți specifice în dezvoltarea competențelor matematice, dar nu datorită prezenței scăzute sau comportamentului inadecvat în clasă (cel puțin comportament bun).
Participanții la grupurile experimentale vor putea participa la procesul de recrutare pentru schimburile de grup pe termen scurt.
Criterii de recrutare pentru schimburile pe termen scurt ale grupurilor de studenți
călătorie în Italia – mai 2018 în primul an al proiectului,
plecare spre Polonia – octombrie 2018 în al doilea an al proiectului
a) Elevii care doresc să fie incluși în procesul de recrutare, trebuie să activeze în primul rând în grupurile experimentale,

b) Cerințe care trebuie îndeplinitite până la 20.02.2018 de către toți elevii interesați să participe la mobilități :

 • Pregătiți o scurtă descriere engleză a unei probleme matematice date – o listă de probleme matematice și instrucțiuni din 25.09.2017. – lista problemelor,
 • pregătiți o prezentare multimedia în limba engleză despre curiozități matematice  – informații  sunt disponibile pe site-ul proiectului din 25.09.2017 – lista de subiecte,
 • demonstrarea implicării în activitățile proiectului (crearea de pictograme, sprijinirea pregătirii vizitei profesorilor în România, participarea la activitățile proiectului descrise mai sus, grupuri de lucru experimentale-experimentale);
 • Completați și trimiteți un chestionar de recrutare care sintetizează implicarea dvs. în proiect (ancheta de recrutare va fi disponibilă pe site-ul proiectului începând cu 04.12.2017). Ordinea depunerilor nu va determina rezultatul recrutării,
 • La același număr de puncte, se va ține cont de evaluarea comportamentului elevului, iar criteriul venitului și opinia educatorului vor fi luate în considerare.
  Recrutarea va începe la 25.09.2017 și se va încheia la 20.02.2017
  Comitetul de recrutare va include: dir. adj. Chișavu Nicolae, psiholog Nichita Ligia, prof. matematică Vasilescu Maria și Paraschiv Emilia, prof. engleză

Comisia de recrutare va califica participanții pe baza criteriilor menționate anterior, va întocmi o listă de participanți și o listă de rezervă.
Anunțarea rezultatelor recrutării va fi acordată persoanelor calificate individual. Documentația de recrutare va fi atașată la documentația proiectului.
După anunțarea rezultatelor recrutării pentru schimburi pe termen scurt ale grupurilor de studenți, participanții trebuie:

 • să participe activ și regulat la cursurile de limba engleză “Matematică în limba engleză”, atelierele “Cum se face o broșură electronică”, “Pregătirea unui joc urban”,
 • să participe activ la întâlnirile organizate de coordonatorii de proiect pe durata acestuia,
 • să participe activ la sarcinile proiectului, și să rezolve în timp util  sarcinile atribuite,
 • să promoveze proiectul în rândul comunității școlare,
 • să respecte regulile de călătorie în străinătate,
 • să respecte regulile de cazare atunci când călătoresc în străinătate,
 • să fie demn de a reprezenta școala în forumul internațional,
 • să participe la evaluarea și diseminarea proiectului,
 • să furnizeze informațiile necesare și actuale despre toate evenimentele care pot perturba proiectul,
 • să  citescă și să se conformeze prevederilor prezentului regulament,
 • să obțină aprobarea părinților prelucrarea datelor personale ale unui participant la proiect, care vor fi procesate numai în scopul implementării acestui proiect și al rapoartelor privind proiectul.

În cazul neîndeplinirii sarcinilor enumerate  sau al renunțării la călătorie, comisia de recrutare va efectua o recrutare suplimentară folosind lista de rezervă. Participanții calificați trebuie să depună o demisie scrisă coordonatorilor de proiect.
Prezentul regulament intră în vigoare la 25 septembrie 2017 și este valabil până la 31.08.2019, până la finalizarea proiectului.

Coordonatorii de proiect își rezervă dreptul de a modifica aceste Reguli de recrutare.

Interpretarea finală a acestor reglementări aparține coordonatorilor proiectului.

Profesorii interesați să participe la activitățile proiectului trebuie să înregistreze la secretariatul liceului o cerere însoțită de o scrisoare de motivare, C.V. și pașaportul lingvistic Europass până la 1.10.2017.

Advertisements