Project

Projekt Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności matematycznych uczniów szkół projektowych, zmiana ich nastawienia do uczenia się matematyki, pokazanie uczniom zastosowania matematyki w życiu codziennym. Drogą do osiągnięcia ww. celów ma być zastosowanie na lekcjach matematyki pracy metodą projektu, nowych metod aktywizujących, gamifikacji, TIK.

 1. Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
 2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
 3. Partnerem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka jest:
  • Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli Somma Vesuviana Napoli z Włoch oraz
  • Liceul Tehnologic “Henri Coanda” Ramnicu Valcea z Rumunii.
 4. Beneficjentem projektu są uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach oraz szkół partnerskich.
 5. Projekt obejmuje następujące działania:

dla wszystkich chętnych uczniów:

 • konkurs fotograficzny z nagrodami zatytułowany “Nasze miasta oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne”,
 • konkurs na film w języku angielskim p.t.„Nasza ojczyzna, region, miasto, portrety rodzimych, słynnych matematyków”
 • zajęcia z języka angielskiego ‘Maths in English’
 • warsztaty „Jak zrobić książeczkę elektroniczną”
 • warsztaty „Przygotowanie gry miejskiej”

dla uczniów klas drugich (dodatkowo, na drodze rekrutacji):

 • praca w grupie eksperymentalnej
 • praca metodą projektu
 • bezpłatna tygodniowa wymiana międzynarodowa
 1. Językiem projektu jest język angielski.
 2. Harmonogram wyjazdów międzynarodowych uczniów i nauczycieli:
  • Styczeń 2018- moduł szkoleniowy „Praca metodą projektu” odbywający się w Polsce
  • Kwiecień 2018- moduł szkoleniowy „Metody aktywizujące” odbywający się w Rumunii
  • Maj 2018 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Włoch
  • Październik 2018 – wizyta uczniów z Włoch i Rumuni w Polsce
  • Styczeń 2019 – Moduł szkoleniowy „Angielsko – TIKowa matematyka na Olimpiadzie” odbywający się we Włoszech.
  • Maj 2019 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.
 3. W ramach projektu odbędzie się jedno spotkanie koordynatorów:
  • W październiku 2017 roku we Włoszech