Matematyczne Włochy. Mobilność C3.

Od 19 do 25 maja 10 uczennic – Alicja, Magdalena, Zuzanna, Monika, Wiktoria, Natalia, Michalina, Zofia, Justyna, Karolina –  IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach wraz z opiekunkami p. Lucyną Pawłowską (j.angielski) 20180519_095720i p. Katarzyną Trajdos (matematyka) wzięły udział w krótkoterminowej wymianie uczniów do Włoch w ramach projektu Erasmus + „Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych”.  W wymianie brali udział również uczniowie z Rumunii i Włoch.

Podróż do Włoch rozpoczęła się w sobotę 19 maja 2018r. Po wylądowaniu samolotem w Neapolu i podróży do szkoły Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli uczennice IV LO zostały zaproszone do rodzin uczennic Włoskich i razem z nimi wspólnie spędzili jeden dzień poznając kulturę, obyczaje i kuchnię Włoską. W czasie gościny u rodzin uczennice miały też okazję zobaczyć miejscowe zabytki i w praktyce wykorzystać język włoski i język angielski. Dzięki temu spotkaniu nawiązało się wiele przyjaźni. Pozwoliło to uczennicom czuć się pewniej w realizacji zadań projektowych. 

This slideshow requires JavaScript.

Dzień 1

Po porannym przyjeździe do szkoły koordynatorka szkoły włoskiej Speranza d’Alessandro przedstawiła wszystkie zespoły projektowe, koordynatorów oraz uczniów. Każdy z uczniów opowiedział kilka informacji o sobie. Całe spotkanie zostało oficjalnie rozpoczęte przez Dyrektora szkoły włoskiej.

Pierwszym z działań projektowych był pokaz filmu: „Nasz kraj, region, sławni matematycy”. Film przygotowali samodzielnie uczniowie szkoły włoskiej. Następnie poznaliśmy zasoby szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania TIK na lekcjach matematyki. Nauczyciel Pan Antonio Iorio zaprezentował posiadane zestawy robotów LEGO oraz z pomocą uczniów ze swojej szkoły przeprowadził lekcję programowania tych robotów. Do programowania zostali również zaproszeni uczniowie z Rumunii i uczennice z Polski. Po lekcji z robotami uczestnicy spotkania wzięli udział w prezentacji pracowni fizycznej. Uczestnicy spotkania zobaczyli zastosowanie lasera, oporu elektrycznego, jak działa hologram oraz kula plazmowa. Wszystkie pokazy były przykładem stosowania matematyki w praktyce.

Po przerwie na lunch uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez Gabrielle de Martini dotyczącym matematyki i jej zastosowania. Pierwsza część wykładu dotyczyła Wstęgi Möbiusa, druga zastosowania matematyki w architekturze. Problem wykorzystania matematyki został pokazany na podstawie planów architektonicznych Santuario della Consolata. W czasie wykładu uczestnicy mogli w sposób praktyczny wykonać wstęgę oraz zobaczyć własności modeli jednostronnych. Uczniowie mając do dyspozycji długopis lub mazak obierali punkt w połowie szerokości wstęgi. Rysując prostą linię, odkrywali, że obrysowali całą długość wstęgi bez odwracania jej na drugą stronę i znaleźli się dokładnie w tym samym miejscu, z którego zaczynali. Na tej samej zasadzie, malując farbami gotową wstęgę, można pomalować całość jej powierzchni bez odwracania.

W dalszej części wykładu usłyszeliśmy o Santuario della Consolata w Turynie, jako budowli z zastosowaniem matematyki, trójkątów charakterystycznych o katach 30°,60°,90° i 45°,45°,90°, symetrii osiowej, oraz figurach foremnych. Była to korelacja nauczania matematyki z przykładami  z życia wziętymi. Uczniowie mogli zobaczyć praktyczne zastosowanie matematyki.

Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkania C3 zostali zaproszeni  na spotkanie przygotowane w Saint Maria of Pozzo przez Rodziców i uczniów ze szkoły Włoskiej. W czasie kolacji mogliśmy wszyscy skosztować specjałów kuchni włoskiej, samodzielnie przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Również dzięki miejscu spotkania poznaliśmy piękne wnętrza miejscowego kościoła. Młodzież miała okazję porozmawiać i zintegrować się oraz spędzić miło czas po całym dniu realizacji zadań projektowych.

Dzień 2

Dzień 2 rozpoczęliśmy od lekcji matematyki przygotowanej przez uczniów pod okiem nauczycielki matematyki Marii Menichini, dotyczącej powtórzenia wiadomości o logarytmach oraz funkcji wykładniczej. Uczniowie podzieleni na zespoły przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą zarówno teorii, jak i praktycznego zastosowania logarytmów i funkcji wykładniczej. Poruszone zostały zagadnienia natężenia dźwięku, trzęsień Ziemi gdzie stosujemy skalę logarytmiczną oraz odczyny pH. Dodatkowo uczniowie, równolegle do omawianych tematów, rozwiązywali przykłady równań i nierówności logarytmicznych obrazujących zastosowanie wzorów i własności.

Następnie w auli szkolnej wszyscy uczestnicy wysłuchali lekcji – wykładu prowadzonego przez nauczycielkę matematyki Conchette Prota wraz z uczniami szkoły włoskiej. Wykład dotyczył nieskończoności oraz zbiorów skończonych i nieskończonych. Uczniowie z Panią Profesor prowadząc wykład przypomnieli o własnościach liczb całkowitych, naturalnych oraz parzystych. Nie zabrakło informacji o liczbach wymiernych. W czasie wykładu prowadzący włączali uczniów w dyskusję, zadając pytania i rozwiewając wątpliwości. Jeden z uczniów opowiedział o uczonym Anaksymandrze, który twierdził, że zasadę rzeczywistości stanowi apeiron ( „kres, granica”) czyli bezkres. Tezę tę Anaksymander opierał na następującym rozumowaniu: Wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady. Jednocześnie, nie istnieje zasada nieskończoności, bo nieskończoność jest niedeterminowalna, a zasada determinuje to, czego jest zasadą. Jeżeli nieskończoność nie ma zasady, to z konieczności sama musi zasadę stanowić.

Pod koniec wykładu pojawił się temat Paradoksów Zenona z Elei, a konkretnie żółwia i Achillesa.  Dotyczył on rozumienia czasu i przestrzeni, jako wielkości ciągłych, które można w związku z tym dzielić w nieskończoność. Oprócz znaczenia czysto filozoficznego, paradoks ten ma też znaczenie matematyce. Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dowolny, skończony dystans. Achilles potrafi biegać 2 razy szybciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala oddalić się żółwiowi o 1/2 całego dystansu. Achilles, jako biegnący 2 razy szybciej od żółwia, dobiegnie do 1/2 dystansu w momencie, gdy żółw dobiegnie do 3/4 dystansu. W momencie, gdy Achilles przebiegnie 3/4 dystansu, żółw znowu mu “ucieknie” pokonując 7/8 dystansu. Gdy Achilles dotrze w to miejsce, żółw znowu będzie od niego o 1/16 dystansu dalej, i tak w nieskończoność. Wniosek: Achilles nigdy nie dogoni żółwia, mimo że biegnie od niego dwa razy szybciej, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość.

Po krótkiej przerwie kolejny wykład poprowadził profesor Paolo Mastoserio z Uniwersytetu Frederico II w Neapolu. Wykład dotyczył zastosowania matematyki w lokalizacji odbiorników GPS. Pan Profesor opowiadał również o zagięciu czasoprzestrzeni, podróżach w kosmos i różnicy czasu. Uczniowie usłyszeli też o efektach grawitacyjnych mających czas propagacji, tzn. że rozprzestrzenianie się fal radiowych zależne jest zarówno od właściwości samych fal (np. częstotliwości, polaryzacji), jak i warunków panujących w środowisku, w którym fale te się rozchodzą. Poruszony został również temat Zjawiska refrakcji – zmiana kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej lub akustycznej, załamanie fali związane ze zmianą jej prędkości, gdy przechodzi do innego ośrodka. Pod koniec wykładu Profesor Paolo Mastroserio skupił się na obliczaniu prędkość fali elektromagnetycznej w próżni.

Po wykładzie uczniowie szkoły polskiej i rumuńskiej udali się na zwiedzanie Pompei, historycznego miasta znajdującego się zaledwie 30km od miejscowości Somma Vesuviana, w której gościli uczestnicy spotkania C3.20180522_13451620180522_135030Podróż w czasie po Pompejach uczniowie rozpoczęli od amfiteatru. Pompeje to miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję wulkanu Wezuwiusz w dniu 24 sierpnia 79 roku. Popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co współcześnie umożliwia obejrzenie wyglądu starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości i jego mieszkańców. Ruiny Pompejów położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu.

W czasie spaceru, który przeniósł wszystkich w czasy starożytne uczestnicy zobaczyli: dom Fauna, Macellum, świątynię Apollina, miejską fontannę zasilana z akweduktu, teatr wielki, termy rzymskie, Nimfeum, Dom Dramaturga, domy mieszkalne, Forum, bramę wjazdowa do Pompei, główny trakt, malowidła zdobiące ściany. Obecność w tym miejscu była niezwykłym przeżyciem kulturalno – podróżniczym.

Dzień 3

Trzeciego dnia wszyscy uczestnicy projektu poznawali matematykę na przykładzie Pałacu Reggia di Caserta, szukając symetrii i zasad matematycznych w tym niezwykłym miejscu. Pałac Królewski w Casercie (wł. Reggia di Caserta lub Palazzo Reale di Caserta) to największa z czterech byłych rezydencji królewskich. Wybudowana została dla dynastii Burbonów, panujących w XVIII i XIX wieku w Królestwie Neapolu i Królestwie Sycylii. Był to największy pałac i prawdopodobnie największy budynek wzniesiony w Europie w XVIII wieku. W 1996 pałac wraz z parkiem, akweduktem Vanvitelli’ego (otwartym 7 maja 1762) i zespołem San Leucio, został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pałac ma kształt ogromnego kwadratu, z dwoma głównymi skrzydłami przecinającymi się pod kątem prostym i czterema innymi skrzydłami, które tworzą ściany kwadratu. Pałac posiada cztery wewnętrzne dziedzińce. Obszerny ośmiokątny westybul zdaje się być inspirowany przez Bazylikę Santa Maria della Salute w Wenecji, podczas gdy pałacowa kaplica najczęściej jest porównywana do kaplicy królewskiej w Wersalu Roberta de Cotte’a.  Podłogi pałacu są pełne geometrycznych kształtów. Dla uczniów zostały przygotowane zadania matematyczne, w postaci karty pracy związane z oglądanym obiektem. W godzinach wieczornych uczniowie przygotowali prezentację multimedialną na temat oglądanego obiektu w kontekście matematyki.

Dzień 4.

Dzień 4 rozpoczął się od wizyty w szkole włoskiej i wykładu przygotowanego przez uczniów nt. „Fascynacji kostką Rubika”. Uczniowie w wykładzie przedstawili postać Emo Rubika i zasad układania samej kostki. Pokazali, w jaki sposób postępować, by ułożyć wszystkie kolory występujące na kostce. Użyli do tego sprzętu multimedialnego. Przygotowali również dla pozostałych uczniów karty obrazujące kolejne ruchy kostki pozwalające na ułożenie najpierw jednej ścianki, a następnie wszystkich ścianek. Później uczniowie zostali podzieleni na grupy międzynarodowe składające się z uczniów z Polski, Włoch i Rumunii i wspólnie w grupach uczyli się układania kostki Rubika, poznając i stosując zaprezentowane matematyczne algorytmy układania.

Z grup, które układały kostkę został wyłoniony zwycięzca z każdego kraju, który najszybciej opanował układnie kostki Rubika. W dalszej części uczniowie wzięli udział w warsztatach dotyczących origami matematycznego. Ich zadaniem – w grupach międzynarodowych było ułożenie dwóch figur z papieru. Tutaj również został wyłoniony zwycięzca, który najszybciej i najdokładniej odwzorował figurę. W grupie polskiej zwyciężczyniami były Alicja – kostka Rubika, oraz Wiktoria – origami. Obie uczennice otrzymały zwycięski puchar.

Po warsztatach grupy uczniów wraz z opiekunami miały okazję uczestniczyć w lekcji biologii z zastosowaniem mikroskopów. Praktycznie uczniowie wykonywali preparaty i oglądali je pod mikroskopem.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Citta’ dela Scienza.  Centrum Nauki w Città della Scienza jest pierwszym włoskim interaktywnym muzeum naukowym. W czasie zwiedzania centrum z przewodnikiem uczniowie odwiedzili Carporea – Interaktywne Muzeum Ludzkiego Ciała oraz Planetarium 3D. Trasa zwiedzania, która wiodła przez wyspy tematyczne poświęcona była różnym systemom ciała, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań, które wpływają na nasze zdrowie.  Corporea to była również podróż w czasie, która łączy przeszłość z przyszłością w jednym wątku: 14 wysp tematycznych z interaktywnymi eksponatami została wzbogacona o znaleziska archeologiczne i historyczne pochodzące z Muzeum Archeologicznego National of Naples i główne muzea w Kampanii oraz eksponaty  produkcji cyfrowej , z drukarką 3D do tworzenia niektórych plików anatomicznych i wyświetlaniem obiektów całkowicie wydrukowanych w 3D, w tym protez, inkubator noworodków i niektóre przedmioty medyczne.

Wyspy tematyczne: podróż do wnętrza ludzkiego ciała, jakie odwiedzili uczniowie:

A jednak się rusza! Układ mięśniowo-szkieletowy
37 ° C i okolice . Termodynamiczna równowaga ciała
Podróż na 100 000 km. Serce i układ krwionośny
Podlewanie ust. Układ trawienny
Hormony na scenie. Układ hormonalny
Fabryka życia. Komórki i DNA
Zobacz, jak się czuję! Narządy zmysłów
Przeżycie, projekty, wolność. Mózg i układ nerwowy

Planetarium 3D Città della Scienza jest największym i najbardziej zaawansowanym we Włoszech. Ma średnicę 20 metrów, 120 miejsc i jedną z najbardziej zaawansowanych technologii na świecie. Seans, jaki zobaczyliśmy dotyczył kosmosu.

20180524_155814

Wieczorem na wzgórzu Góry Somma, 450 m n.p.m. na terenie otoczonego lasami Parku Narodowego Wezuwiusza miał miejsce event z Astrofizykami z Obserwatorium Wezuwiusza  z Capodimonte „LA NOTTE DELLA LUNA” – Księżycowa noc, w którym uczestnicy spotkania C3 wzięli udział.  Naukowcy z uczniami przygotowali i poprowadzili prezentację o Księżycu i jego własnościach. Podczas wykładu naukowcy zwracali uwagę na fazy księżyca i zależność pomiędzy Słońcem i Księżycem. Wszystkie tematy powiązane były w kontekście zależności matematycznych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz zaproszeni goście mogli obserwować księżyc przez dostępne lunety.

Całemu wydarzeniu towarzyszył koncert piosenek włoskich oraz poczęstunek tradycyjnymi potrawami włoskimi, kiedyś  wyrabianymi i produkowanymi przez starożytnych Rzymian. Był to m.in. chlebek składający się tylko z sera Ricotta oraz mąki, pieczony na liściach. Jako dodatek podawano oliwki. Z placu sanktuarium rozlegał się przepiękny widok na oświetlony w oddali Neapol oraz zatokę Neapolitańską.

Dzień 5

Ostatni z dni działań projektowych służył ewaluacji pobytu w szkole włoskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania – uczniowie oraz opiekunowie, jak i nauczyciele szkoły włoskiej podsumowali pobyt i działania projektowe. Zebrano informacje o dobrych i mocnych stronach projektu oraz o tym co należy poprawić przy okazji następnego spotkania projektowego. Uczniowie z chęcią i zapałem opowiedzieli o swoich oczekiwaniach jakie mieli na początku projektu oraz porównali te oczekiwania z działaniami i wydarzeniami jakie miały miejsce. Nauczyciele również podsumowali swoje wykłady i lekcje matematyki. Po tej części Dyrektor szkoły włoskiej wręczył wszystkim uczestnikom spotkania C3 Certyfikaty uczestnictwa. Uczniowie i nauczyciele szkoły polskiej i rumuńskiej podziękowali gospodarzom za wspaniale, twórczo i naukowo spędzony czas w czasie krótkoterminowej wymiany uczniów.

To był wspaniale spędzony czas!!!! Dziękujemy!!!

20180525_104036

 

Warsztaty – książeczka elektroniczna

14 maja 2018r. miały miejsce warsztaty nt. tworzenia książeczki elektronicznej dla grupy projektowej przygotowującej się do krótkoterminowej wymiany uczniów, która odbędzie się w maju 2018r.

Warsztaty prowadziła Pani Katarzyna Trajdos – nauczycielka matematyki w IV LO w Katowicach. 20180514_143857

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z aplikacjami internetowymi: FlipSnack, Youblisher i Issuu służącymi do tworzenia elektronicznych książeczek lub generowania książeczek na podstawie przygotowanych wcześniej dokumentów PDF. Aplikacje te pozwalają na szerokie zastosowanie narzędzi TIK.

20180514_150613

Po zapoznaniu uczestników z dostępnymi aplikacjami warsztaty poświęcone były pracy z serwisem FlipSnack –jest to narzędzie online do generowania książeczek i albumów z przewracanymi stronami, które można oglądać w Internecie na podstawie przygotowanego wcześniej dokumentu PDF.

Flipsnack to darmowy internetowy flipbook, który można wykorzystać do tworzenia wspaniałych cyfrowych publikacji z realistycznymi animacjami przewracania stron bez żadnego wysiłku. Można przekształcać pliki PDF w wersje cyfrowe, a nawet tworzyć własne flipcharty online od pierwszej strony.

Internetowy flipbook utworzymy w 5 prostych krokach:

 • Załóż konto na stronie: https://www.flipsnack.com/flipsnack-uses/
 • Prześlij swój plik PDF Dodaj swój plik PDF do  oprogramowania na stronie – proste przesyłanie plików, aby przekonwertować go na HTML5
 • Dostosuj i ulepsz  Twórz drobne poprawki i zwiększaj zaangażowanie dzięki multimediom
 • Opublikuj swoją pracę Gdy jesteś zadowolony ze swojej pracy, opublikuj swój flipbook online
 • Udostępnij publikację Udostępnij w mediach społecznościowych, e-mailach lub umieszczaj na dowolnej stronie internetowej
 • ksiażeczka

Jeżeli nie chcemy sami tworzyć od “zera” swojej publikacji, można skorzystać z gotowych szablonów i dostosować je do swoich potrzeb.

FlipSnack proponuje narzędzia do publikacji w postaci:

 • Cyfrowe flipbooki
 • Czasopisma cyfrowe
 • Katalogi cyfrowe
 • Cyfrowe broszury
 • Cyfrowe lookbooki
 • Cyfrowe albumy fotograficzne
 • Książki cyfrowe

i wiele innych….

Uczestniczki warsztatów przygotowały swoje własne propozycje książeczek elektronicznych (próbnych). Tematyka była różnorodna. Znalazły się wśród nich informacje o mieście w którym mieszkają uczennice, o słodkościach, o filmie, o modzie i innych zainteresowaniach.

Dzięki nabytej wiedzy uczestniczki krótkoterminowej wymiany uczniów do Włoch przygotują po powrocie ze spotkania C3 opis działań projektowych w postaci książeczek elektronicznych.

Matematyka po angielsku – warsztaty cz.2

W maju 2018r odbyły się drugie warsztaty z matematyki po angielsku prowadzone przez Panią Lucynę Pawłowską dla uczestniczek  spotkania C3. Tym razem uczennice poznały zasadę działania serwisu http://www.IXL.com, a dokładniej IXL Maths.

ixl

IXL Maths jest darmową stroną, przeznaczoną do ćwiczeń poszczególnych działów, umiejętności matematycznych. Można na niej wybrać sobie rok nauki, dział np.algebra i ćwiczyć poszczególne zagadnienia. Zadania są po angielsku, interaktywne. Jeżeli zrobi się błąd, to pojawia się dokładny opis tego,  jak powinno być wykonane  zadanie, z odniesieniem do teorii.

ixl1

Matematyka po angielsku – warsztaty cz.1

W kwietniu 2018r Pani Lucyna Pawłowska – nauczycielka języka angielskiego i koordynator projektu przygotowała dla grupy uczniów biorących udział w spotkaniu C3 we Włoszech, narzędzia online służące rozszerzaniu słownictwa matematycznego po angielsku  – 5 zestawów na Quizlet oraz administrowanie grupy na IXL Maths.

quizlet3

Lekcje można przećwiczyć pod adresem: https://quizlet.com/join/3xqpqVdFg

Pani Pawłowska poprowadziła również warsztaty “Maths in English” wyjaśniając działanie programu Quizlet, zasad logowania się i wykonywania lekcji.

W aplikacji Quizlet można tworzyć narzędzia ułatwiające naukę,  fiszki i karty obrazkowe, dzięki którym uczniowie nauczą się  pojęć lub definicji. Quizlet może być wykorzystywany w czasie warsztatów, a także poza nimi. Dzięki mobilnej aplikacji zawierającej zestawy do samodzielnej nauki uczniowie mogą sami powtarzać materiał przygotowany przez nauczyciela w dowolnym czasie i miejscu.

Treści edukacyjne można przygotować w dowolnym języku. Aby korzystać z usługi, należy się zarejestrować, podając swój adres e-mail.
Treści edukacyjne mają formę fiszek – dwustronnych, wirtualnych kartek. Fiszki mogą się składać z definicji (tekstu w wybranym języku) i obrazu. Po wpisaniu określonego pojęcia program wyszukuje zdjęcie dostępne na licencji Creative Commons, które można zamieścić na fiszce.
Nauczyciel może utworzyć wirtualną klasę, do której zaprasza uczniów. Zaproszeni do klasy mają dostęp do zestawów fiszek przygotowanych przez nauczyciela.

quizlet

Quizlet zawiera siedem narzędzi wspierających naukę i nauczanie:
● tworzenie fiszek,
● odpowiedzi pisemne,
● pisanie ze słuchu,
● przeprowadzanie testów,
● gra na czas (przeciągnij i upuść),
● gra, w której uczestnicy wpisują odpowiedzi,
● Quizlet Live (zawody między drużynami).

Na platformie Quizlet moduły jakie przygotowała Pani Pawłowska to:

Basic Maths Vocabulary – 1

Basic Maths Vocabulary – 2 Numbers

Basic Maths Vocabulary – 3 Funkcion

Basic Maths Vocabulary – 4 Plane Geometry (geometria płaska)

Basic Maths Vocabulary -5 Solid Geometry (geometria przestrzenna)

 

Dzień otwarty w IV LO – promocja i upowszechnianie projektu!

20180419_14321620 kwietnia 2018r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach miał miejsce “Dzień Otwarty”. Gimnazjaliści oraz ich rodzice mogli tego dnia zobaczyć IV LO oraz odwiedzić pracownie, porozmawiać z uczniami szkoły, nauczycielami. Mogli również dowiedzieć się o oferowanych kierunkach, klubach, kołach, zajęciach dodatkowych oraz o wszystkich wydarzeniach oraz projektach jakie realizuje IV LO. W sali 31, która jest pracownią matematyczną została przygotowana prezentacja projektu “Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych” realizowanego w ramach projektu Erasmus+.

20180420_151408

Pracownia matematyczna została udekorowana pracami, jakie przygotowały uczestniczki krótkoterminowej wymiany uczniów do Włoch w postaci plakatów- piktogramów opisujących pojęcia matematyczne a wykonanych w języku angielskim. Dodatkową dekorację stanowił napis MATHS  – również wykonany przez uczestniczki wyjazdu C3  – odzwierciedlający logo projektu. Przy wejściu do sali nie zabrakło informacji o tym, że projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Tytuł projektu oraz informacja o szkołach partnerskich przetorowana była na roll-upie reklamowym. Na wszystkich przygotowanych stanowiskach przyszli uczniowie IV LO znaleźć mogli ulotki reklamujące projekt.

W czasie pobytu w sali 31 gimnazjalistom zaprezentowane zostały projekty matematyczne jakie uczniowie IV LO wykonali w ramach pracy metodą projektu na lekcji matematyki. Były to filmy nagrane przez uczniów klasy 2b, 2c, 2d, 2e. Można było również zagrać w gry planszowe przygotowane przez uczniów tychże klas.

W ramach aktywizowania uczniów i zmiany nastawienia do uczenia się matematyki, co jest jednym z celów projektu, z okazji “Dnia Otwartego” udostępniono gimnazjalistom w pracowni matematycznej gry i quizy wypracowane w projekcie jako gamifikacja na lekcjach matematyki. Uczniowie mogli zagrać w quiz matematyczny przygotowany przez Panią Lucynę Pawłowską w języku angielskim na platformie Quizizz.

Aplikacja Quizizz jest bardzo prosta w obsłudze. Uczniowie logują się za pomocą wygenerowanego pinu, podają swoje imię. Logowanie może odbywać się na komputerze, tablecie czy tez telefonie. Na koniec otrzymujemy zestawienie, które  również możemy pobrać w formie pliku Excel. Zestawienie daje nie tylko wyniki poszczególnych uczniów i ranking na tle pozostałych, ale dodatkowo jest dla mnie nauczyciela ważne, bo pokazuje trudność zadania. Wyświetla się przy każdym pytaniu sumaryczna ilość osób, które rozwiązały poprawnie, rozwiązały źle lub nie odpowiedziały

Po zakończonym quizie uczestnik widzi na swoim ekranie zestawienie wszystkich swoich odpowiedzi z podanymi prawidłowymi odpowiedziami. Nauczyciel cały czas śledzi postępy uczniów na swoim koncie i ekranie. Gdy czas się skończy – pytanie nie znika, należy udzielić odpowiedzi, ale wówczas za prawidłową odpowiedź uzyskamy tylko 600 punktów.  Gdy zmieścimy się w czasie możliwe do uzyskania punkty mieszczą się w przedziale 700 – 1000 w zależności od naszego refleksu i stanu wiedzy Czas odmierza przesympatyczny awatarek, który przesuwa się w określonym czasie na górnym pasku ekranu.

W quizie tworzy się pytania z czterema odpowiedziami, wśród których jedna jest poprawna – dokładnie model zadań zamkniętych na maturze z matematyki. Istnieje zatem możliwość zaznaczenia tylko jednej poprawnej odpowiedzi, pytania mieszają się za każdym razem niezależnie od nas i, co najważniejsze, pytania uczestnicy widzą bezpośrednio na swoim ekranie bez konieczności spoglądania na ekran wyświetlany przez nauczyciela.

Drugim quizem był FlipQuiz przygotowany w języku polskim i angielskim przez Panią Katarzynę Trajdos.

FlipQuiz jest to narzędzie do tworzenia interaktywnej tablicy z pytaniami. W programie możemy stworzyć do 6 kategorii (wiersze) oraz 5 pytań w kategoriach (kolumny) razem 30 pytań. Pytania w kategoriach są możemy ułożyć ze względu na trudność pytania. Punkty przyznawane sa od 100 – 500 punktów. Te najłatwiejsze za 100 itd… Korzystanie z tego rodzaju quizu przypomina program Va Bank. Uczniowie dotykają kostki  wyświetlanej na tablicy multimedialnej (ewentualnie myszka czy wskaźnik na komputerze) z pytaniem, kostka się odwraca i odpowiadamy. W programie można ustawić czas na odpowiedź.

W czasie “Dnia Otwartego” uczestniczki wyjazdu C3 – krótkoterminowej wymianie uczniów do Włoch – opowiadały gimnazjalistom o działaniach, jakie min. miały lub będą miały miejsce w projekcie: warsztaty z języka angielskiego, warsztaty tworzenia książeczek elektronicznych, tworzenie plakatów w języku angielskim oraz przygotowanie prezentacji o ciekawostkach matematycznych, udział w konkursie fotograficznym “Nasze miasto oczami matematyki”, “Zjawiska fizyczne” oraz o możliwości w przyszłym roku aplikowania do działań projektowych.

Uczniowie mogli też zapoznać się z grami i łamigłówkami matematycznymi, które prezentowali uczniowie klasy 2c oraz porozmawiać z uczniami  i absolwentami, którzy odwiedzili “swoją klasę”, o lekcjach matematyki i działaniach matematycznych jakie proponuje IV LO.

W czasie “Dnia Otwartego” na tablicy w sali 31 pojawił się tajemniczy napis:

20180420_155012

i tego się trzymajmy :).

Dodatkową atrakcją w czasie “Dania Otwartego” był matematyczny ESCAPE ROOM, który powstał w czasie pracy metodą projektu na lekcjach matematyki. Autorami zadań i łamigłówek są uczniowie klasy 2c.

O zwyczajach i zachowaniu…. przed wizytą w szkole i u rodzin włoskich

dav

25 kwietnia 2018r. zespół projektowy zaprosił na davspotkanie Christiana Barzyka z klasy 1e. Christian jest od września 2017r uczniem IV Liceum Ogólnokształcącego. Urodził się i mieszkał do rozpoczęcia roku szkolnego w Rzymie. Doskonale zna język włoski oraz zwyczaje jakie panują we włoskich rodzinach oraz szkole.

dav                            Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom projektu kultury i obyczajów kraju, do którego pojadą uczestnicy krótkoterminowej wymiany uczniów. W czasie spotkania Chriastian opowiadał o kraju, jego nazwie, geografii, o rejonach Włoch i z czego Włochy słyną.

Przygotował  w tym celu razem z kolegą z klasy Markiem Łapajem prezentację, którą przedstawił w czasie spotkania.

 

W dalszej częsci spotkania Christian prowadził otwarta rozmowę, dawał też rady, by:

 • Rozmawiać po włosku i nie bać się oceny.
 • Dużo Włochów nawet w młodym wieku nie posługuje się dobrze językiem angielskim więc warto jest rozmawiać po włosku.
 • Nie stawiać gospodarza w niekomfortowej sytuacji.dav
 • Każdy region ma własny dialekt ale ludzie kiedy rozmawiają z cudzoziemcami starają się używać prostego włoskiego języka. 
 • Przy powitaniu całujemy osobę raz na każdy policzek, jak się poznajemy to przedstawiamy się podając rękę.
 • Często spożywa się razem posiłki, czasami jest krótka modlitwa i nie należy przeszkadzać.
 • Czasami głowa rodziny zajmuje miejsce bardziej uprzywilejowane.
 • Często prowadzi się rozmowy przy stole na różne tematy, Włosi mogą zapytać o nasze zwyczaje. Rozmawia się często o jedzeniu i o całym dniu.

dav

Plakaty – piktogramy

W ramach rekrutacji do krótkoterminowej wymiany uczniów do Włoch w maju 2018r uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przygotowali plakaty matematyczne – piktogramy obrazujące pojęcia matematyczne. Plakaty zostały wykonane w języku angielskim.

Zuzanna Kozioł Ostrosłupy                 Natalia GalaFunkcje trygonometryczne                                                                                                    dla kątów 30° , 45°, 60°Zuzanna_Kozioł_ostrosłupy Natalia_gala_funkcje_trygonometryczne_katów_30_60_90

Monika OczkowskaPola figur płaskich    Michalina BulaTrójkątyMonika_Oczkowska_Pola_figur_płaskich   Michalina_Bula_trójkaty

    Zofia StępieńMonotoniczność ciąguZosia_Stępień_Monotoniczność_ciągu

Magdalena KarpfBryły           Karolina Traczfunkcje  trygonometryczne

                                                                           w trójkącie prostokątnymMagdalena_Karpf_Bryły   Karolina_TraczFunkcje_trygonometryczne_w_tr_prostokatnym

Wiktoria PrasałaekKąty w kole             Justyna CzekajskaFunkcjeWiktoria_Prasałaek_Kąty_w_kole    Justyna_czekajska_Funkcja

Alicja HetmanWzory skróconego mnożeniAlicja_Hetman_wzory_skr_mnożenia

 

Prezentacje – rekrutacja

Oto wspaniałe prezentacje uczniów biorących udział w  rekrutacji do krótkoterminowego wyjazdu uczniów do Włoch w maju 2018r. Prezentacje dotyczą ciekawostek matematycznych. Prezentacje jakie zostały wykonane:

 

Zofia Stępień – Wieże Hanoi

 

Alicja Hetman – Tabliczka mnożenia

 

Karolina Tracz – Starożytny zapis liczb 

 

Magdalena Karpf – Pszczela matematyka

 

Natalia Gala – Origami matematyczne

 

Monika Oczkowska – Metody szybkiego liczenia

 

Wiktoria Prasałek – Kto wymyślił ruletkę

 

Justyna Czekajska – Złudzenia Optyczne

 

Michalina Bula – Kryptologia

 

Zuzanna Kozioł – Kalendarze

Kalendarze_Zuzanna_KOzioł_2e