Działania projektowe

21 listopada uczniowie wszystkich klas drugich IV Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w teście  badającym kompetencje matematyczne. Test ma na celu zbadanie poziomu umiejętności i kompetencji w klasach, które docelowo będą klasami eksperymentalnymi gdzie stopniowo będą wdrażane efekty działań projektowych, porównawczych w celu weryfikacji skuteczności podejmowanych działań.

Również w dniach 20-24 listopada  nauczyci20171122_142123[1]ele  matematyki jak i uczniowie wzięli udział w badaniu ankietowym. Dla nauczycieli w sposób elektroniczny  została przygotowana przez zespół projektowy ankieta: “Wykorzystanie TIK, metod aktywizujących oraz pracy metodą projektu w pracy Nauczyciela matematyki

Uczniowie klas drugich, w szczególności klas eksperymentalnych wzięli udział w ankiecie: “Dobre praktyki w nauczaniu matematyki“.

 

Advertisements

Spotkanie Projektowe

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

w Somma Vesuviana miało miejsce w dniach  26.10.2017r. – 27.10.2017r.

20171027_125539

W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich szkół projektowych:

IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (Polska),
Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli z  Somma Vesuviana (Włochy)
oraz z  Liceul Tehnologic “Henri Coanda” z Ramnicu Valcea (Rumunia).

 

Spotkanie było bardzo pracowite. Zaowocowało wieloma dyskusjami, rozmowami, pomysłami.

This slideshow requires JavaScript.

W czasie spotkania:

 1. Omówiono zadania projektowe poszczególnych partnerów.
 2. Omówiono sposoby organizacji mobilności i ustalono terminy mobilności na rok szkolny 2017/2018:

C1 Polska 24.01.2018r. – 26.01.2018r

C2 Rumunia 26.03.2018r. – 28.03.2018r.

C3 Włochy  21.05.2018r. – 25.05.18r.

 1. Omówiono kryteria rekrutacyjne, przeanalizowano proces rekrutacyjny.
 1. Przypomniano o działaniach projektowych w najbliższej przyszłości:
  • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’ (listopad 2017r.)
  • przeprowadzenie testu kompetencji matematycznych w grupach eksperymentalnych (listopad 2017r.)
  • organizacja kursu języka angielskiego dla nauczycieli (listopad/grudzień 2017r.)
  • przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli matematyki, dotyczącej stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu (listopad/grudzień 2017r.)
 1. Przeanalizowano przedmiot ewaluacji, narzędzia ewaluacyjne, przypomniano o:
  • konieczności zbierania w cyklu miesięcznym opinii uczniów grup eksperymentalnych dotyczących wprowadzanych działań projektowych (propozycja wykorzystania narzędzi na eTwinning),
  • konieczności zebrania informacji od nauczycieli matematyki na początku i na koniec projektu, dotyczących stosowania narzędzi TIK, metod aktywacyjnych, metody projektu,
  • konieczności zbierania opinii po każdej mobilności (odpowiedzialny za narzędzie ewaluacyjne – gospodarz spotkania).
 1. Dokonano analizy części składowych przyszłych produktów projektu:
  1. publikacji projektowej, tu:
   • wnioski z ankiety ‘Dobre praktyki w nauczaniu matematyki’
   • materiały z konferencji ‘Metody aktywizujące’, ‘Praca metodą projektu’ oraz wnioski nauczycieli po konferencjach
   • lista tematów mini-projektów matematycznych wypracowanych w trakcie spotkania C1 w Polsce
   • lista metod aktywizujących wypracowanych podczas spotkania C2 w Rumunii
   • pomysły na stosowanie gamifikacji na lekcjach matematyki, przykłady z linkami do darmowych stron
   • zadania matematyczne z kontekstem realistycznym
   • scenariusze lekcji obserwowanych podczas krótkich programów szkoleniowych nauczycieli

2. e-book, tu

szczegółowy opis projektów wykonywanych podczas mobilności uczniów

 1. Omówiono oczekiwania w stosunku do sukcesu projektu.
 2. Przedstawiono szczegóły zbierania dokumentów ewaluacyjnych.
 3. Ustalono grafik telekonferencji.
 4. Omówiono sposoby upowszechniania projektu.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali z rąk Dyrektora Szkoły Włoskiej Certyfikaty uczestnictwa w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym.

Wywiad dla Radia Katowice – audycja “Czas na nas”

This slideshow requires JavaScript.

24 września,  Natalia Wrocławska  – współprowadząca audycję  “Czas na nas”  emitowaną w Radio Katowice na 102,6 FM w każda środę o godz. 19.15, przeprowadziła wywiad z uczniami IV LO w Katowicach, którzy są zainteresowani udziałem w programie “Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych” jaki realizuje nasza szkoła. Uczniowie opowiadali o oczekiwaniach jakie wiążą z udziałem w projekcie oraz o kompetencjach jakie mogą nabyć dzięki współpracy międzynarodowej. Młodzież zwróciła uwagę, że  że projekt nie tylko będzie wnosił poprawę ich umiejętności matematyczne, ale również przyczyni się do polepszenia umiejętności p[posługiwania się językiem oraz pomoże w poznaniu innych kultur i nawiązaniu nowych międzynarodowych znajomości.

W wywiadzie wzięły również udział koordynatorki projektu Lucyna Pawłowska – nauczyciel języka angielskiego oraz Katarzyna Trajdos – nauczycielka matematyki. Obie Panie opowiadały o celach projektu, jego założeniach oraz o korzyściach jakie mogą wynieść uczniowie z udziału w tym projekcie.

Wyniki konkursu wniosków

Wyniki16.08.2017r. Narodowa Agencja ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Na dumnej pozycji 4 znalazło się  IV Liceum ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.

Będziemy realizować projekt matematyczny od września 2017roku do sierpnia 2019r. Szkołami partnerskimi będą szkoły z Włoch oraz Rumuni.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi 🙂